کدتخفیف

حراجی محصولات خود را شروع کنید

با استفاده از امکان کد تخفیف میتوانید فروش محصولات خود را افزایش دهید ...

موارد استفاده از کد تخفیف در درگاه آقای پرداخت

با استفاده از کد تخفیف، یک قدم به افزایش فروش خود نزدیک تر شوید ...

لینک پرداخت
لینک پرداخت

شما میتوانید برای هر لینک پرداخت خود در آقای پرداخت یک کد تخفیف جداگانه و اختصاصی تعریف کنید.

محولات فروشگاه
محصولات فروشگاه

با قراردادن تخفیف ویژه برای مناسبت و ایام مختلف در فروشگاه خود ، شاهد افزایش فروش خود شوید.

دکمه پرداخت
دکمه پرداخت

شما میتوانید برای هر فرم پرداخت خود در آقای پرداخت یک کد تخفیف جداگانه و اختصاصی تعریف کنید.

همین حالا فروش استثنائی خود را شروع کنید

فقط چند کلیک لازمه... !