#استعلام موجودی و گردش مالی

این وب سرویس بر پایه متد GET میباشد و جهت مشاهده موجودی آقای پرداختی و گردش مالی هر درگاه آماده سازی شده است.

آدرس وب سرویس

پارامتر های ورودی

نام پارامتر اجباری / اختیاری توضیحات
account اجباری شماره حساب کاربری
code اختیاری کلید رمزنگاری
pin اختیاری کد پین درگاه
time اختیاری داده های مورد تایید برای زمان گردش درگاه = today , yesterday , preyesterday

جهت دریافت کلید رمزنگاری از طریق پنل کاربری / اطلاع رسانی / وب سرویس مشاهده موجودی اقدام به دریافت کلید رمز نگاری خود کنید.

بعد از ارسال مقادیر بالا با متد GET موجودی و یا گردش درگاه نمایش داده میشود.

مثال ارسال درخواست

https://panel.aqayepardakht.ir/api/getmoney/
?account={account}&code={code}&pin={pin}&time={time}

# کد های خطا

کد توضیحات
1- درخواست نامعتبر است
2- شماره حساب کاربری نمی تواند خالی باشد
3- شماره حساب کاربری اشتباه هست
4- حساب کاربر مربوطه غیرفعال است
5- کلید رمزنگاری اشتباه هست
6- پین درگاه اشتباه هست

نمونه کد PHP

<?php
$account = 'YourAccountNumber';
$code = 'Money WebService Api Key';
$pin = 'YourGatewayPinCode';
$time = 'today-yesterday-preyesterday';

echo file_get_contents("https://panel.aqayepardakht.ir/api/getmoney/
?account=$account&code=$code&pin=$pin&time=$time");
?>