برای بستن ESC را فشار دهید

اثر پیگمالیون چیست؟

1 مقاله
0
12
الهه موسوی
12 دقیقه مطالعه

اثر پیگمالیون یا اثر روزنتال برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در آن یک فرد به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه، انتظاراتی که از او می‌رود را آموخته و در راستای برآورده کردن آن انتظارات رفتار می‌کند. عبارت پیگمالیون برگرفته از نام یکی از نمایشنامه‌های…