برای بستن ESC را فشار دهید

اینشورتک چیست؟

1 مقاله
0
51
الهه موسوی
51 دقیقه مطالعه

اینشورتک به استفاده از نوآوری های تکنولوژی برای بهبود تاثیر صنعت بیمه در زندگی ما اشاره دارد. اینشورتک از ترکیب دو کلمه Insurance و Technology تشکیل شده است و از زیر مجموعه های فین تک به شمار می آید. باور شرکت ها و استارتاپ های…