برای بستن ESC را فشار دهید

جذب مشتری

1 مقاله
0
18
الهه موسوی
18 دقیقه مطالعه

یکی از موارد موجود در بین اصول پذیرفته شده در کسب و کار این است که همواره نگهداشتن مشتریان موجود ارزان تر از بدست آوردن مشتریان جدید است. پس کسب اطمینان از خوشحال نگه داشتن مشتریان فعلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اما در…