برای بستن ESC را فشار دهید

لیست سیاه گوگل

1 مقاله
0
26
الهه موسوی
26 دقیقه مطالعه

وارد شدن به لیست سیاه گوگل کابوسی برای صاحبان وب‌سایت است چرا که سبب کاهش شدید ترافیک ورودی و درآمد حاصل از آن می‌شود. عوامل مختلفی سبب قرارگیری وب‌سایت‌ها در این لیست می‌شود که گوگل با هشدارهایی از ورود افراد به این سایت‌ها جلوگیری و…