برای بستن ESC را فشار دهید

مشتری سخت گیر

1 مقاله
1
20
الهه موسوی
20 دقیقه مطالعه

جمله “همیشه حق با مشتری است”، برای همه ما آشناست. این جمله به نظر عالی می‌رسد، اما لزوماً درست نیست. مطمئناً مشتریان شما دچار اشتباه هم می‌شوند. جمله درست این است؛ “مشتری همیشه مشتری است”. اگرچه او می‌تواند به شدت دچار اشتباه باشد، موقعیت وی…