برای بستن ESC را فشار دهید

مهارت های کارمندان بخش پشتیبانی

1 مقاله
0
41
الهه موسوی
41 دقیقه مطالعه

چگونگی برخورد با مشتری‌هایتان می‌تواند تأثیر شگرفی روی این موضوع داشته باشد که مشتری به شما و شرکت شما وفادار بماند یا اینکه ناراضی باشد و با نَقل نارضایتی‌اش از شرکت شما، اثری منفی روی سازمانتان بگذارد و سایر مشتری‌ها را نیز با خودش به…