برای بستن ESC را فشار دهید

نرخ تبدیل

1 مقاله
0
53
الهه موسوی
53 دقیقه مطالعه

به زبان ساده، نرخ تبدیل درصدی از بازدیدکنندگان وب‌سایت شما هستند که تبدیل می‌شوند (یعنی عمل مورد نظر شما را انجام می‌دهند). بسته به اهداف شما در کسب‌وکار، «تبدیل» تقریباً می‌تواند هر چیزی باشد، اما متداول‌ترین انواع آن ازاین ‌قرار است: • انجام خرید •…