برای بستن ESC را فشار دهید

Charisma

1 مقاله
0
27
الهه موسوی
27 دقیقه مطالعه

به توانایی فرد در جذب دیگران و تأثیرگذاری بر آنها، کاریزما (Charisma) می‌گویند. اغلب، کاریزما به‌عنوان یک ویژگی شخصیتی اسرار‌آمیز توصیف می‌شود که همه انسان‌ها از آن برخوردار نیستند، اما برخی از کارشناسان معتقدند که مهارت‌های افراد کاریزماتیک را می‌توان یاد گرفت و آموزش داد….