برای بستن ESC را فشار دهید

بازاریابی ویروسی

1 مقاله
0
18
الهه موسوی
18 دقیقه مطالعه

ویروس‌ها زندگی جالبی دارند، پس بهتر است بعد از شنیدن کلمه بازاریابی ویروسی نگران نشوید! می‌دانیم که ویروس‌ها به میزبان خود می‌چسبند و قرار است از منابع آن تغذیه کنند. اصول بازاریابی ویروسی نیز بر همین هدف استوار است. در بازاریابی ویروسی قرار است تکثیر…