برای بستن ESC را فشار دهید

زبان ساده

1 مقاله
2
5
الهه موسوی
5 دقیقه مطالعه

دیجیتال مارکتینگ به فعالیت هایی گفته می‌شود که از طریق ابزارهای دیجیتالی مانند موبایل و سایت، انجام می‌شود. در دیجیتال مارکتینگ رفتار مشتری تحلیل می‌شود تا در زمان مناسب و در بستر مورد نیاز، تبلیغات انجام شود تا بهترین نتیجه را داشته باشد. اهمیت استفاده…