برای بستن ESC را فشار دهید

نیاز مشتری

1 مقاله
0
7
الهه موسوی
7 دقیقه مطالعه

شرکتها می‌خواهند سودآورو خلاق باشند و اغلب برای الهام گرفتن از سایر شرکتهای موفق، برندهای صنعتی مشهور یا محصولات خیرکننده را بررسی می‌کنند. باید با تجربه و نیاز مشتریان شروع کرده و بعد بالعکس به سمت تکنولوژی حرکت کنید. نمی‌توانید با تکنولوژی شروع کرده و…