با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین بانک کشاورزی و آقای پرداخت، همکاری های مشترک در زمینه ارائه خدمات مالی و پرداختی مطابق با ضوابط و مقررات جاری کشور مورد تاکید قرار گرفته است.

این تفاهم نامه با هدف ارزش‌آفرینی در اقتصاد دیجیتال و گسترش ظرفیت‌های موجود در بانکداری الکترونیک و خدمات نوآورانه در حوزه‌ فین‌تک به امضاء رسیده است.

پرداخت الکترونیک این روزها نیاز جدی بسیاری از کسب و کارها است و انتخاب شرکت ارائه دهنده این خدمات تاثیر بسیار  زیادی در رونق آن کسب و کار دارد و آقای پرداخت نیز با ارائه خدمات مطلوب این روزها انتخاب بسیاری از کسب و کار های بزرگ بوده است.

چشم‌انداز و باور آقای پرداخت بر این است که نوآوری در حوزه پرداخت به واسطه رشد همگانی محقق می‌شود. بر همین اساس این تفاهم‌نامه گام بلندی در جهت توسعه زیرساخت‌های پرداخت الکترونیک کشور و خدمات متنوع به تمام کسب‌وکارهای بزرگ و کوچک در تجارت الکترونیک محسوب می‌شود.