رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت عرض میکنیم?