روح خدا سوی خدا تا پرکشیده

هنگام ماتم بر دل عاشق رسیده

تازه شده داغش دوباره در دل ما

گویا از این غصه قد عالم خمیده

سالگرد رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد