در این مقاله شما را با مراحل کامل ثبتی نظیر نحوه ثبت شرکت در سامانه ثبت شرکت ها، تعیین نوع شرکت، نحوه انتخاب شرکا و… در چند گام ساده و به صورت کامل، آشنا می نماییم بگونه‌ای که بدون تردید با مطالعه کامل این متن، نیازی به مطالعه مطالب دیگر در زمینه ثبت شرکت و اطلاعات مورد نیاز آن نخواهید داشت.

 بنابراین حتماً تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

 تعیین نوع شرکت

از میان شرکت های مندرج شرکتی را که با اهداف، شرایط، امکانات و برنامه های شما هماهنگی بیشتری دارد انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که بیشترین نوع شرکت هایی که در ایران به ثبت می رسند شامل شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی و همچنین تا حدودی شرکت سهامی عام است.

 انتخاب شرکاء و سهامداران

مهمترین گام از مراحل ثبت شرکت همین گام است. شاید در میان گام‌های دیگری که در این مقاله بررسی می‌کنیم، ساده‌ترین آنها در فرایند تاسیس شرکت همین انتخاب شرکاء و سهامداران به نظر بیاید اما مهمترین است چرا که اگر در ابتدای کار در انتخاب شرکاء و سهامداران شرکت که قرار است سرمایه، کار، اندیشه، تخصص، انرژی و زمان خود را در قالب شرکت بیاورند و با یکدیگر در سود و زیان شرکت شریک شوند، دقت لازم به عمل نیاید می تواند شرکت را در طول حیاتش با مشکلات و چالش های گوناگونی رو به رو سازد که گاهی کار تا جایی پیش می رود که منجر به انحلال شرکت می شود.

 تعیین سرمایه شرکت و آورده سهامداران

هنگامی که قصد ثبت شرکت دارید باید مشخص کنید که سرمایه شرکت شما چه مقدار است. همچنین باید نوع سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی را نیز تعیین نمایید.

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال است

 چنانچه آورده هر کدام از شرکاء و سهامداران به صورت غیر نقدی باشد، لازم است نظر کارشناس رسمی دادگستری در رابطه با ارزش ملک، خودرو، ماشین آلات و… که تصمیم گرفته شده است به عنوان سرمایه غیرنقدی به شرکت آورده شود، به صورت رسمی اخذ و همراه با مدارک دیگری که در ادامه به تمامی آنها اشاره خواهیم نمود، به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

 تعیین موضوع فعالیت شرکت

تعیین موضوع فعالیت شرکت یکی از مهمترین گام های مراحل ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها است، چرا که اگر دقت لازم را در این مورد نداشته باشید ممکن است شرکت شما اصلا ثبت نشود یا اگر ثبت هم بشود در ادامه با مشکلاتی مواجه شوید.

از بین موضوعات برای فعالیت شرکت ۴ دسته مختلف وجود دارد:

 موضوعاتی که قابل ثبت توسط عموم مردم نیستند و فعالیت در این موضوعات در انحصار دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی و عمومی و دولت قرار دارد.

 موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از وزارت خانه، سازمان و یا نهاد مرتبط و ذی ربط دارند و اصل این مجوز باید به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.

 موضوعاتی که برای ثبت نیاز به مجوز ندارند اما بعد از ثبت شرکت و برای فعالیت نیاز به اخذ مجوز از وزارتخانه، سازمان و یا نهاد مرتبط و ذی ربط دارند.

 موضوعاتی که نه در هنگام ثبت و نه پس از آن نیازی به مجوز خاصی ندارند.

تعیین سمت اعضا هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء شرکت 

در هر شرکت سمت هایی همچون مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وجود دارد و همچنین بسته به نوع شرکت ممکن است بازرس اعم از بازرس اصلی و علی البدل هم وجود داشته باشد که باید ضمن تعیین سمت هر کدام از اعضاء شرکت، وضعیت حق امضاء در شرکت را نیز تعیین نمایید.

تهیه و امضا مدارک برای تاسیس شرکت

پس از تایید نام شرکت باید مدارک ذیل تهیه شده و به امضاء شرکاء، سهامداران و بازرسین شرکت (در صورت وجود) برسد و ما در ادامه به مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های پر متقاضی اشاره می نماییم: 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: 

 دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت

 دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت

 دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت

 اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

 دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.

 اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید).

 تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت. 

مدارک مورد نیاز بر ای ثبت شرکت سهامی خاص:

 دو برگ امضاء شده از اظهارنامه شرکت

 دو نسخه امضاء شده ازاساسنامه شرکت

 اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت).

 دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.

 اصل وکالتنامه وکیل دادگستری (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید). 

 اصل فیش بانکی و اصل گواهی بانک مبنی بر افتتاح حساب بانکی بنام شرکت در شرف تاسیس و سپرده گذاری حداقل ۳۵% از سرمایه شرکت در حساب مذکور.

 تعهد نامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و سمت بازرسین شرکت. 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی:

 چهار نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء شرکت، هیئت مدیره منتخب، بازرسان و مدیر عامل شرکت.

 چهار نسخه از اساسنامه شرکت

 چهار نسخه از دعوت نامه از اولین مجمع عمومی عادی

 درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی

 ارائه طرح پیشنهادی و مجوزی صادره از وزارت تعاون

 رسید پرداخت مبلغ لازم التادیه سرمایه شرکت مطابق با اساسنامه

 موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه

 ارائه مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

 تعهد نامه هیئت مدیره و بازرسین شرکت مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و محدودیتهای قانونی قبول سمت در هیئت مدیره شرکت و بازرسین. 

نکته: مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی شامل موارد ذیل است:

 کپی مدارک ثبت شرکت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است

 نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است

 تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که خطاب به اداره تعاون نوشته شده باشد

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی:

 دو برگ امضاء شده از تقاضانامه شرکت

 دو برگ امضاء شده از شرکتنامه شرکت

 دو نسخه امضاء شده از اساسنامه شرکت 

 اصل مجوز صادره از مرجع صلاحیتدار (در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت)

 دو نسخه امضاء شده از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره.

 اصل وکالتنامه وکیل دادگستری  (اگر تصمیم دارید که از طرف شما وکیل دادگستری به اداره ثبت شرکت ها مراجعه نماید).

 تعهدنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و نداشتن محدودیتهای قانونی برای عضویت در هیئت مدیره و همچنین قبول سمت در هیئت مدیره شرکت.

ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها 

پس از انجام کلیه اقدامات فوق و تهیه مدارک و تکمیل اطلاعات مورد نیاز در سامانه اداره ثبت شرکت ها بصورت گام به گام و تایید نام و امضاء مدارک، باید مدارک لازم را از طریق باجه های پستی مجاز و از طریق پست پیشتاز به اداره ثبت شرکت ها ارسال نمایید.

با ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها ممکن است با یکی از این ۳ حالت رو به رو شوید:

رد پرونده (که در این صورت مدارک به نشانی شما پس فرستاده میشود)

اعلام رفع نقص پرونده (در این صورت مدارک جهت رفع نقص به نشانی شما عودت میشود)

پذیرش پرونده (در اینصورت شرکت شما به ثبت میرسد که باید شخص اصیل ویا وکیل معرفی شود و اصل وکالتنامه وی همراه با مدارک شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود، بصورت حضوری به اداره مربوطه مراجعه می نماید و ضمن پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر؛ مدارک شرکت ثبت شده را دریافت میکند).

پرداخت هزینه روزنامه رسمی و کثیر الانتشار

آخرین گام از مراحل ثبت شرکت مراجعه به سایت روزنامه رسمی و پرداخت هزینه انتشار آگهی رسمی ثبت تاسیس شرکت و نیز مراجعه مجدد به سایت اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه روزنامه کثیرالانتشار شرکت است که هر دو، روزنامه رسمی و کثیرالانتشار پس از چاپ از طریق پست به آدرس شما ارسال خواهد شد.

ثبت یک شرکت دقیقاً چقدر طول میکشد؟

مدت زمان ثبت شرکت را به دو بخش زیر تقسیم میکنیم:

– مرحله تایید نام: این مرحله حدوداً یک الی دو روز کاری زمان میبرد.

– مرحله ثبت نهایی شرکت: پس از تایید نام شرکت و امضاء اوراق و مدارک شرکت (ذکر شده در بالا) و ارسال آنها به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست، حدوداً یک هفته کاری زمان لازم است تا شرکت مورد نظر شما به ثبت برسد. 

خلاصه

امروزه تمامی مراحل عملیات ثبت شرکت به صورت اینترنتی درآمده است و فقط از طریق سامانه ی اینترنتی ثبت شرکت ها مجاز می باشد. تقاضاکنندگان باید کلیه ی مدارک و تقاضانامه های ثبتی خود را یا از طریق این سامانه و یا از طریق مؤسسات ثبتی به اداره ی ثبت شرکت ها تسلیم کنند سپس مدارک و تقاضانامه ها توسط کارشناسان اداره ی ثبت با دقت بررسی شده و پس از طی مراحل اداری مختلف چنانچه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تایید شده و پس از آن شرکت به صورت رسمی به ثبت می رسد و قانونی شناخته می شود.