از این پس کاربران استفاده کننده از فروشگاه ساز میکسین برای انجام تراکنش ها میتوانند از درگاه آقای پرداخت استفاده کنند.

کافیست وارد بخش تنظیمات / روش های پرداخت / پرداخت اینترنتی / درگاه آقای پرداخت را برای سایت خود فعال کنید.