گاهی بر اثر بی توجهی پول را به حساب دیگری واریز می کنیم، در این شرایط اولین کاری که باید انجام دهیم مصالحه است. راه پس گرفتن پول کارت به کارت پیچیده نیست اما بهتر است که با آن آشنا باشیم.

ساده‌ترین روش این است که به بانک رفته و اطلاعات ارتباطی آن فرد را از بانک درخواست نماییم. معمولاً در این مواقع کارکنان بانک همکاری می کنند اما اگر به علت حفظ حریم خصوصی بانک اطلاعات شخص را ندهد، می‌توانیم از کارکنان بانک بخواهیم که با آن فرد تماس بگیرند.

 اگر در پی تماس، آن شخص حاضر به برگرداندن پول نشد چه کاری باید انجام دهیم؟

اگر فردی که پول اشتباه به حسابش واریز شده حاضر به پس دادن پول نشد، می‌توانیم با مراجعه به دادگاه یا شورای حل اختلاف با استناد به فیش‌های واریزی خود نسبت به برگرداندن آن وجه اقدام نماییم.

اگر فرد گیرنده اقدام به برداشت و استفاده از پول نماید به وسیله دادگاه محکوم به خیانت در امانت می‌گردد. ماده ۲۶۵ قانون مدنی در این مورد اظهار دارد چنانکه شخصی چیزی را به دیگری بدهد در حالی که بدهکار آن چیز نباشد می‌تواند آن را پس بگیرد اما اگر آن وجه بابت بدهی او باشد نمی‌تواند پس بگیرد.

اگر فردی برای انجام کاری به حساب دیگری زودتر از انجام آن پول ریخته باشد وکار انجام نشود، یعنی فقط شفاهی گفته که انجام می‌دهد در این حالت فرد می‌تواند دادخواست حقوقی تهیه کند و با ضمیمه فیش پرداخت بانک یا رسید انتقال وجه، پول واریز شده را پس بگیرد.

راه پس گرفتن پول کارت به کارت از کارتی که به سرقت رفته است

گاهی نیز ممکن است که کارت مان به سرقت برود یا اینکه توسط هکر هک شود و مبلغی از آن خارج شود. در این حالت باید مانند مراحل قبل عمل کنیم و با شکایت از طریق دادسرا حکم بازداشت سارق را دریافت کنیم و پرونده را به مرحله اجرای قانونی برسانیم. در اغلب موارد کلاهبرداران و سارقان این مبالغ را به حساب شخص ثالث واریز می کنند که در این صورت می توانیم پس از پیگیری و ردیابی شخص ثالث با حکم قضایی حساب وی را مسدود کنیم و اجازه هرگونه خروج پول از حساب وی را بگیریم تا تکلیف در دادگاه مشخص شود.