پلاگین پرداخت برای (LifterLMS) وردپرس منتشر شد. جهت دانلود این ماژول میتوانید به صفحه پلاگین ها و ماژول ها مراجعه نمایید.