یکی از آیین های سالانه و دیرینه ی ایرانیان جشن سوری، چهارشنبه سوری یا به عبارتی دیگر چارشنبه سوری است.ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند اما امسال این طور نیست،چرا که با برگزاری جشن چهارشنبه سوری ما تنها به شعله ور شدن آتش کرونا کمک خواهیم کرد.

حال امسال حتی اگر بخواهیم دور هم جمع شویم و خیلی ایمن و ساده آتش روشن کنیم، خطر همه ما را تهدید می کند چرا که ویروس کرونا هر لحظه منتظر است تا راهی برای ادامه حیات خود پیدا کند و از فردی به فرد دیگر منتقل شود.

پس از تمامی هموطنان عزیز میخواهیم که با توجه به شرایط خاص و بحرانی که در کشور حکمفرما شده ، از هرگونه برپایی مراسم چهارشنبه آخر سال خودداری کرده و همچنان در خانه بمانند تا شاهد کاهش بیماری کرونا در کشور باشیم.