درگاه پرداخت آقای پرداخت به آی پرستا اضافه شد

از این پس کاربران استفاده کننده از ماژول یکپارچه پرداخت آی پرستا برای انجام تراکنش ها میتوانند از درگاه آقای پرداخت استفاده کنند.

جهت دریافت این افزونه و سایر اطلاعات به صفحه پلاگین و ماژول های آقای پرداخت مراجعه کنید.