آقای پرداخت در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ، پنج ساله شد.
خوشحالیم که یک سال دیگر با همراهی شما کاربران عزیز توانستیم خدمات مالی و پرداختی به کسب و کارها ارائه دهیم.

پنج سالگی آقای پرداخت شروع جدیدی از تغییرات خواهد بود.

با ما در مسیر پیشرفت همراه باشید…