امروز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ آقای پرداخت شش ساله شد

با افتخار به اطلاع می رساند، با همراهی شما پذیرندگان عزیز، برند آقای پرداخت در مسیر پرچالش و پر از تحول خود وارد سال هفتم شد، و این سفر پر ارزش و مملو از موفقیت های کوچک و بزرگ با تلاش ما و حمایت شما ادامه خواهد داشت.

پایان شش سالگی آقای پرداخت آغاز فصلی جدید از تحولات و تغییرات در ارائه خدمات نوین پرداخت است.

با ما در مسیر تحول و پیشرفت همراه باشید…