هم اکنون می توانید با مراجعه به پنل کاربری در بخش لینک پرداخت ،لینک پرداخت خود را ایجاد کنید و برای لینک مربوطه عنوان و توضیحات خدمات و یا کالا مورد نظر خود را درج کنید.
نکته مهم این است که کاربرانی که از قبل لینک پرداخت برای محصولات خود ایجاد کرده بودند نیز با مراجعه به بخش ویرایش لینک مورد نظر میتوانند برای لینک خود عنوان و توضیحات درج کنند.