درتاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ امکاناتی جدید اضافه شد:

 • اضافه شدن کد دعوت به بخش ابزارهای بازاریابی
 • امکان درج کد دعوت در بخش پروفایل توسط فرد دعودت شده (زیرمجموعه)
 • اطلاع رسانی واریز تسویه حساب بازاریابی از طریق پیامک
 • امکان جستجو در لیست درخواست های تسویه حساب
 • نمایش وضعیت تسویه اتوماتیک هر درگاه در کنار وضعیت درگاه
 • تغییر Ui بخش حساب های بانکی
 • امکان جستجو در لیست محصولات و دکمه های پرداخت براساس بخشی از نام محصول و یا دکمه
 • تغییر صفحه مستندات فنی
 • اضافه شدن وب سرویس استعلام تراکنش
 • اضافه شدن قابلیت گزارش هردرگاه از طریق وب سرویس گردش مالی
 • امکان ارسال درخواست درگاه بدون نیاز به کدمالیاتی و صدور کدمالیاتی توسط همکاران ما

سپاس از همراهی شما عزیزان