با سلام
درتاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ امکاناتی جدید اضافه شد:
اضافه شدن بخش موارد مربوط به مسائل قضایی(مسدودی ها و…)
اضافه شدن فیلد اجباری شماره تماس پرداخت کننده در صفحه پرداخت شخصی
اضافه شدن دکمه دریافت شماره شبا در بخش افزودن حساب بانکی جهت راحتی کاربران عزیز
انتخاب کردن نام بانک در قسمت افزودن حساب بانکی جهت راحتی کاربران عزیز

سپاس از همراهی شما عزیزان