ضمن عرض تسلیت و همدردی با شما هموطنان عزیز کشورمان به ویژه مردم شریف مسجد سلیمان و خانواده های داغدار و آسیب دیده،از خدای متعال برای مصدومان و مجروحان آرزوی بهبودی و برای بازماندگان صبر و اجر آرزو مندیم