در تغییرات جدیدی که در بخش دکمه پرداخت ایجاد شد میتوانید از امکانات زیر جهت ایجاد دکمه پرداخت بهره مند شوید:

امکان درج عنوان در ایجاد و ویرایش دکمه پرداخت

اضافه شدن فیلدهای جدید جهت دریافت اطلاعات از خریدار

امکان اجباری کردن فیلدها