درگاه پرداخت آقای پرداخت به پِی‌زیتو اضافه شد

از این پس کاربران استفاده کننده از دستیار جامع پرداخت پِی‌زیتو برای انجام تراکنش ها میتوانند از درگاه آقای پرداخت استفاده کنند.

جهت دریافت این افزونه و سایر اطلاعات به صفحه پلاگین و ماژول های آقای پرداخت مراجعه کنید.