شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدينه، چشمه جود و سخاوت،
کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دريای عميق علوم لدنی بر پيروان آن حضرت تسليت باد!