شهادت امام صادق (ع)، مرد آسمانی مدینه، چشمه جود و سخاوت،
کوه حلم و بردباری، تجسم اخلاص و صبر و دریای عمیق علوم لدنی بر پیروان آن حضرت تسلیت باد!