غدیر خم، عید ولایت و امامت بر تمام شیعیان جهان مبارک باد