فرا رسیدن ماه مبارک رمضان?، ماه سپاس و بندگی مبارک