اگر وبسایت شما نیز دارای نماد اعتماد الکترونیکی می باشد،با طرح ویژه آقای پرداخت کارمزد خود را به نیم درصد کاهش دهید.