مست عشقم، مست یارم، مست دوست
مست معشوقی که عالم مست اوست
ولادت امام زمان (ع) مبارک باد