کلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا
پرداخت یار آقای پرداخت ، فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به همه شیعیان تسلیت عرض میکند.